Proceedings

Artykuły konferencyjne pozytywnie zaopiniowane przez Komitet Naukowy zostaną opublikowane w trybie open access w dedykowanym konferencji Eko-Dok numerze czasopisma SN Applied Sciences (Topical Collection) wydawnictwa Springer.

Uwaga:
  • One participant can be author or co-author at most two articles.
  • Każdy artykuł będzie opiniowany przez co najmniej dwóch recenzentów.
  • Wydawnictwo Springer zgłosi czasopismo do indeksacji w bazach Web of Science oraz Scopus już w grudniu 2018.
  • The expected date for indexing in Web of Science: I/II quarter of 2020.
  • Presentation of the articles (oral presentation/poster) in Polish or English.