Komitet Naukowy

Przewodniczący:
 • Prof. Katarzyna Piekarska - Politechnika Wrocławska
Członkowie
 • Prof. Vladislovas Česlovas Aksamitauskas   
  Vilnius Gediminas Technikal University
 • Prof. Sergey Anisimov    
  Politechnika Wrocławska
 • Dr Vince Bakos    
  Budapest University of Technology and Economics
 • Dr Baptiste Francois    
  University of Massachusetts Amherst
 • Prof. Alexandre Beluco    
  Universidade Federal do Rio Grande do Sul
 • Prof. Gianfranco Becciu   
  Polytechnic University of Milan
 • Prof. Nejc Bezak    
  University of Ljubljana
 • Dr Pietro Elia Campana    
  Mälardalen University
  KTH Royal Institute of Technology
 • Dr Eoghan Clifford    
  National University of Ireland Galway
 • Dr Krystyna Curtis    
  Glasgow Caledonian University
 • Prof. Jan Danielewicz    
  Politechnika Wrocławska
 • Prof. Lidia Dąbek    
  Politechnika Świętokrzyska
 • Dr Emilia Den Boer    
  Politechnika Wrocławska
 • Dr Jacek Dziubek    
  Gelsenwasser
 • Dr Stanisław Frąckowiak    
  Politechnika Wrocławska
 • Prof. Siegmund Fröhlich    
  University of Applied Sciences, Emden
 • Dr Piotr Jadwiszczak    
  Politechnika Wrocławska
 • Prof. Janusz Jeżowiecki    
  Politechnika Wrocławska
 • Dr Jakub Jurasz   
  Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Prof. Małgorzata Kabsch-Korbutowicz    
  Politechnika Wrocławska
 • Prof. Stanislaw Kajl    
  Ecole de technologie supérieure, Montreal
 • Dr Bartosz Kaźmierczak    
  Politechnika Wrocławska
 • Dr Alexander Kies    
  Frankfurt Institute for Advanced Studies
 • Prof. Andrzej Kotowski    
  Politechnika Wrocławska
 • Prof. Jacek Koziel    
  Iowa State University
 • Prof. Renata Krzyżyńska    
  Politechnika Wrocławska
 • Prof. Leszek Kuchar    
  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - PIB
 • Dr Kunal    
  Punjab Agricultural University
 • Dr Małgorzata Kutyłowska    
  Politechnika Wrocławska
 • Prof. Marian Kwietniewski    
  Politechnika Warszawska
 • Dr Dóra Laky    
  Budapest University of Technology and Economics
 • Dr Ondřej Ledvinka    
  Czech Hydrometeorological Institute
 • Dr Karol Leluk    
  Politechnika Wrocławska
 • Prof. János Lógó    
  Budapest University of Technology and Economics
 • Prof. Monika Maciejewska    
  Politechnika Wrocławska
 • Prof. Katarzyna Majewska-Nowak    
  Politechnika Wrocławska
 • Dr Stanisław Miodoński    
  Politechnika Wrocławska
 • Prof. Luca Montorsi    
  University of Modena and Reggio Emilia
 • Dr Raluca Darie Nita    
  Petru Poni Institute of Macromolecular Chemistry
 • Dr Kamila Reczyńska    
  Uniwersytet Wrocławski
 • Prof. Justyna Rybak    
  Politechnika Wrocławska
 • Prof. Mat Santamouris    
  University of New South Wales
 • Prof. Marderos Ara Sayegh    
  Politechnika Wrocławska
 • Prof. Izabela Sówka    
  Politechnika Wrocławska
 • Prof. Włodzimierz Szczepaniak    
  Politechnika Wrocławska
 • Dr Sylwia Szczęśniak    
  Politechnika Wrocławska
 • Prof. Andrzej Szczurek    
  Politechnika Wrocławska
 • Dr Agnieszka Trusz-Zdybek    
  Politechnika Wrocławska
 • Prof. Tomasz Walczykiewicz    
  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - PIB
 • Prof. Ian Williams    
  University of Southampton
 • Prof. Jacek Wiśniewski    
  Politechnika Wrocławska
 • Prof. Maria Włodarczyk-Makuła    
  Politechnika Częstochowska
 • Dr Patryk Wójtowicz    
  Politechnika Wrocławska