Komitet Organizacyjny

 • mgr inż. Maciej BEŁCIK
  Zakład Biologii Sanitarnej i Ekotechniki
 • dr inż. Wojciech CEPIŃSKI
  Katedra Klimatyzacji, Ogrzewnictwa, Gazownictwa i Ochrony Powietrza
 • dr inż. Jacek DZIUBEK
  GELSENWASSER Polska GmbH
 • mgr inż. Martyna GRZEGORZEK
  Katedra Technologii Oczyszczania Wody i Ścieków
 • dr inż. Maria KOSTKA
  Katedra Klimatyzacji, Ogrzewnictwa, Gazownictwa i Ochrony Powietrza
 • mgr inż. Urszula MILLER
  Zakład Ekologistyki i Zarządzania Ryzykiem Środowiskowym
 • mgr inż. Katarzyna RUCKA - Sekretarz
  Katedra Technologii Oczyszczania Wody i Ścieków
 • dr inż. Sławomir SZERZYNA
  Katedra Technologii Oczyszczania Wody i Ścieków
 • dr inż. Agnieszka TRUSZ-ZDYBEK
  Zakład Biologii Sanitarnej i Ekotechniki
 • mgr inż. Katarzyna WARTALSKA - przewodnicząca
  Katedra Wodociągów i Kanalizacji
 • mgr inż. Marcin WDOWIKOWSKI
  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - PIB