Kontakt

mgr inż. Katarzyna Rucka
- Sekretarz Konferencji
tel.: 697 521 462
konferencja@eko-dok.pl

mgr inż. Katarzyna Wartalska
- Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
katarzyna.wartalska@pwr.edu.pl

Adres korespondencyjny:
Politechnika Wrocławska
Wydział Inżynierii Środowiska
Wybrzeże S. Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
z dopiskiem EKO-DOK 2017

Lokalizacja konferencji

Hotel Piotr
ul. Tadeusza Kościuszki 4
58-371 Boguszów-Gorce
tel. 74 886 74 21 - recepcja
www.hotelpiotr-gorce.pl