Opłata konferencyjna

Całkowity koszt udziału w Konferencji Eko-Dok wynosi 690 zł/osobę, w tym:

  • Zakwaterowanie: 2 noclegi (23-25.04.2017).
  • Pełne wyżywienie: od kolacji w niedzielę do obiadu we wtorek.
  • Publikacja angielskojęzycznego artykułu w Open-access proceedings (E3S Web of Conferences) indeksowanego w Web of Science (15 pkt.).
  • Wycieczka.
Uwaga:

  • Wygłaszanie referatów w języku polskim.
  • Zgłoszenie konferencyjne uprawnia do publikacji jednego artykułu.
  • Jedna osoba może być autorem lub współautorem co najwyżej dwóch artykułów.
  • Aktualnie obowiązujące rozporządzenie parametryzacyjne: Punkty za publikacje.
Dane do przelewu:

Opłaty prosimy dokonywać na konto Politechniki Wrocławskiej:

Bank Zachodni WBK S.A. 16 Oddział Wrocław

37 1090 2402 0000 0006 1000 0434

Z dopiskiem: "imię i nazwisko + 2001/0049/16 "
(np. Jan Kowalski, 2001/0049/16 )