Aktualności

2016-11-07

Publikacja za 15 pkt.

Wszystkie referaty zaakceptowane przez Komitet Naukowy zostaną opublikowane w indeksowanych w Web of Science materiałach konferencyjnych (15 punktów) dostępnych w trybie open access (E3S Web Of Conferences).

Referaty muszą przedstawiać oryginalne, wcześniej nie publikowane dokonania naukowo-techniczne w tematyce konferencji. Referaty muszą być napisane czytelnie w języku angielskim, a ich długość nie może przekraczać 8 stron maszynopisu.

Więcej informacji w zakładce: publikacje.