Aktualności

2017-03-24

Wytyczne odnośnie prezentacji i posterów

Maksymalny czas wystąpienia podczas Konferencji został przewidziany na 10 minut. Prosimy o dostosowanie objętości prezentacji do czasu jej trwania. Ewentualne dyskusje planowane są na końcu każdej z sesji. Prezentację prosimy przygotować w programie MS Power Point.

Postery, które zostaną zaprezentowane podczas sesji posterowych, powinny mieć format A1 (rozmiar papieru: 594 x 841 mm). Orientacja pionowa.

Prezentacje oraz postery prosimy przygotować w języku polskim.