Oferta dla biznesu

Zapraszamy do finansowego wspierania Konferencji EKO-DOK. Proponujemy cztery pakiety partnerskie:

  Partner Platynowy:
 • Udział w filmie reklamowym o EKO-DOK (nagrywanym podczas konferencji - film z EKO-DOK 2019)
 • Umieszczenie logo sponsora w widocznym miejscu na stronie internetowej Konferencji
 • Możliwość prezentacji podczas uroczystej sesji otwarcia Konferencji
 • Umieszczenie logo sponsora na materiałach konferencyjnych wysyłanych do uczestników oraz na materiałach reklamowych
 • Stanowisko lub stoisko reklamowe podczas Konferencji
 • Możliwość wręczania materiałów reklamowych uczestnikom Konferencji
 • Udział 2 przedstawicieli podczas konferencji (w tym zakwaterowanie i pełne wyżywienie)
 • Koszt: 7000 PLN + VAT
  Partner Złoty:
 • Umieszczenie logo sponsora w widocznym miejscu na stronie internetowej Konferencji
 • Możliwość prezentacji podczas uroczystej sesji otwarcia Konferencji
 • Umieszczenie logo sponsora na materiałach konferencyjnych wysyłanych do uczestników oraz na materiałach reklamowych
 • Stanowisko lub stoisko reklamowe podczas Konferencji
 • Możliwość wręczania materiałów reklamowych uczestnikom Konferencji
 • Udział 1 przedstawiciela podczas konferencji (w tym zakwaterowanie i pełne wyżywienie)
 • Koszt: 4500 PLN + VAT
  Partner Srebrny:
 • Umieszczenie logo sponsora na stronie internetowej Konferencji
 • Możliwość prezentacji podczas jednej z sesji Konferencji
 • Umieszczenie logo sponsora na materiałach konferencyjnych wysyłanych do uczestników oraz na materiałach reklamowych
 • Możliwość wręczania materiałów reklamowych uczestnikom Konferencji
 • Udział 1 przedstawiciela podczas konferencji (w tym zakwaterowanie i pełne wyżywienie)
 • Koszt: 2500 PLN + VAT
  Partner Brązowy:
 • Umieszczenie logo sponsora na stronie internetowej Konferencji
 • Umieszczenie logo sponsora na materiałach konferencyjnych wysyłanych do uczestników oraz na materiałach reklamowych
 • Możliwość wręczania materiałów reklamowych uczestnikom Konferencji
 • Koszt: 1000 PLN + VAT

Płatność

Płatności należy dokonywać przelewem bankowym na konto:
Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska
ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27,
50-370 Wrocław,
VAT ID NIP: 8960005851

Bank: Santander Bank Polska S.A.
nr konta (IBAN): 37 1090 2402 0000 0006 1000 0434
KOD SWIFT: WBK PPL PP

UWAGA: Prosimy o umieszczenie na przelewie swojego imienia i nazwiska oraz dopisku: "EKO-DOK, zlec. 2001/0009/23".