Opłata konferencyjna

  Opłata konferencyjna obejmuje:
 • Zakwaterowanie od poniedziałku do środy (pokoje 2 i 3 osobowe - wybór przy rejestracji)
 • Wyżywienie (poniedziałek: obiad, przerwa kawowa, kolacja integracyjna; wtorek: śniadanie, przerwa kawowa, obiad, przerwa kawowa, uroczysta kolacja; środa: śniadanie, przerwa kawowa, obiad)
 • Materiały konferencyjne (m.in. zeszyt abstraktów)
  Publikacje artykułów w czasopismach naukowych mogą wiązać się z dodatkowymi kosztami. Szczegółowe informacje w zakładce: Czasopisma


  Płatności należy dokonywać przelewem bankowym na konto:
  Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska
  ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27,
  50-370 Wroclaw,
  VAT ID NIP: 8960005851

  Bank: Santander Bank Polska S.A.
  nr konta (IBAN): 37 1090 2402 0000 0006 1000 0434
  KOD SWIFT: WBK PPL PP

  UWAGA: Prosimy o umieszczenie na przelewie swojego imienia i nazwiska oraz dopisku: "EKO-DOK, zlec. 2001/0006/22".

Cena podstawowa 1490 PLN
  Opłatę należy uiścić do 15 kwietnia 2022
  Opłaty konferencyjne należy wpłacać na...
Studenci (I i II stopień) 1190 PLN
  Opłatę należy uiścić do 15 kwietnia 2022
  Dla studentów studiów I lub II stopnia przewidziana jest zniżka - opłata konferencyjna wynosi 1190 PLN. Opłaty konferencyjne należy wpłacać na...