Tom 6

Interdyscyplinarne Zagadnienia w Inżynierii i Ochronie Środowiska. Tom 6
Andrzej Kotowski, Katarzyna Piekarska, Bartosza Kaźmierczak (Red.). Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2015.

ISBN: 978-83-7493-897-6

SPIS TREŚCI:

Tom 5

Interdyscyplinarne Zagadnienia w Inżynierii i Ochronie Środowiska. Tom 5
Jacek Wiśniewski, Małgorzata Kutyłowska, Agnieszka Trusz-Zdybek (Red.). Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2015.

ISBN: 978-83-7493-890-7

SPIS TREŚCI: