Tom 8

Interdyscyplinarne Zagadnienia w Inżynierii i Ochronie Środowiska. Tom 8
Bartosza Kaźmierczak, Andrzej Kotowski, Katarzyna Piekarska (Red.). Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2016.

ISBN: 978-83-7493-944-7

SPIS TREŚCI:

Tom 7

Interdyscyplinarne Zagadnienia w Inżynierii i Ochronie Środowiska. Tom 7
Małgorzata Kutyłowska, Agnieszka Trusz-Zdybek, Jacek Wiśniewski (Red.). Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2016.

ISBN: 978-83-7493-943-0

SPIS TREŚCI: