Journals

Artykuły konferencyjne zatwierdzone przez Komitet Naukowy zostaną opublikowane w jednym z czasopism naukowych. Decyzję o zakwalifikowaniu artykułu do danego czasopisma podejmuje redakcja. Procedowanie publikacji odbywać się będzie na zasadach i zgodnie z cennikiem danego wydawnictwa. W formularzu rejestracyjnym proszę wybrać preferowane czasopisma (mając na uwadze poniższe koszty).