Publikacja za 15 pkt.

Wszystkie referaty w języku angielskim zaakceptowane przez Komitet Naukowy Eko-Dok 2017 zostaną opublikowane w indeksowanych w Web of Science materiałach konferencyjnych (15 punktów) dostępnych w trybie open access z nadanym numerem DOI (E3S Web Of Conferences).

Referaty muszą przedstawiać oryginalne, wcześniej nie publikowane dokonania naukowo-techniczne w tematyce konferencji. Referaty muszą być napisane czytelnie w języku angielskim, a ich długość nie może przekraczać 8 stron maszynopisu. Wszystkie artykuły publikowane są w kolorze. Wzór referatu w zakładce do pobrania.

Uwaga:

  • Wygłaszanie referatów w języku polskim.
  • Zgłoszenie konferencyjne uprawnia do publikacji jednego artykułu.
  • Jedna osoba może być autorem lub współautorem co najwyżej dwóch artykułów.
  • Aktualnie obowiązujące rozporządzenie parametryzacyjne: Punkty za publikacje.
  • Spodziewana publikacja online materiałów konferencyjnych: III/IV kwartał 2017.
  • Spodziewana indeksacja materiałów konferencyjnych w Web of Science: I/II kwartał 2018.