Proceedings

Referaty zaakceptowane przez Komitet Naukowy Eko-Dok 2018 zostaną opublikowane w indeksowanych w Web of Science materiałach konferencyjnych (Punktacja MNiSW: 15) dostępnych w trybie open access z nadanym numerem DOI (EDP Sciences).

Referaty muszą przedstawiać oryginalne, wcześniej niepublikowane dokonania naukowo-techniczne w tematyce konferencji. Referaty muszą być napisane w języku angielskim, a ich długość nie może przekraczać 8 stron maszynopisu. Wszystkie artykuły publikowane są w kolorze. Wzór referatu w zakładce do pobrania.

Uwaga:
  • Prezentacja referatów (wystąpienie/poster) w języku polskim lub angielskim.
  • Jedna osoba może być autorem lub współautorem co najwyżej dwóch artykułów.
  • Aktualnie obowiązujące rozporządzenie parametryzacyjne: Punkty za publikacje.
  • Spodziewana publikacja online materiałów konferencyjnych: II kwartał 2018.
  • Spodziewana indeksacja materiałów konferencyjnych w Web of Science: IV kwartał 2018.