Journals

Artykuły konferencyjne zatwierdzone przez Komitet Naukowy zostaną opublikowane w jednym z czasopism naukowych. Decyzję o zakwalifikowaniu artykułu do danego czasopisma podejmuje redakcja. Procedowanie publikacji odbywać się będzie na zasadach i zgodnie z cennikiem danego wydawnictwa. W formularzu rejestracyjnym proszę wybrać preferowane czasopisma (mając na uwadze poniższe koszty).

  • Rocznik Ochrona Środowiska = Annual Set The Environment Protection (40 pkt.) (IF: 0.618), ISSN: 1506-218X, www.ros.edu.pl (orientacyjny koszty publikacji: 1000 PLN + VAT)
  • Journal of Ecological Engineering (70 pkt.), ISSN: 2299-8993, www.jeeng.net (orientacyjny koszty publikacji: 1500 PLN)
  • Energy, Ecology and Environment (20 pkt.), ISSN: 2363-7692, www.springer.com/journal/40974 (orientacyjny koszty publikacji: bez opłat)
  • Energies (140 pkt.) (IF: 3.252), ISSN: 1996-1073, Special Issue "Internal Environment and Thermal Performance of Buildings" (orientacyjny koszty publikacji: 2200 CHF, uczestnicy Konferencji mogą ubiegać się o 30% zniżkę, w celu wyrażenia chęci skorzystania ze zniżki prosimy o kontakt pod adresem: lukasz.amanowicz@put.poznan.pl)
  • Bulletin of Geography. Socio-economic Series (100 pkt.), ISSN: 1732-4254, www.apcz.umk.pl/BGSS (orientacyjny koszty publikacji: bez opłat)
  • International Communications in Heat and Mass Transfer (140 pkt.) (IF: 6.782), ISSN: 0735-1933, www.journals.elsevier.com/international-communications-in-heat-and-mass-transfer (orientacyjny koszty publikacji: bez opłat)
  • Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (70 pkt.), ISSN: 2720-0779, www.zeszytynaukowe-sgsp.pl (orientacyjny koszty publikacji: bez opłat)
  • Environment Protection Engineering (70 pkt.), (IF: 0.887), ISSN: 0324-8828 (wersja drukowana)/ 2450-260X (wersja elektroniczna), https://epe.pwr.edu.pl/ (orientacyjny koszty publikacji: 400 euro)