Proceedings

Artykuły konferencyjne pozytywnie zaopiniowane przez Komitet Naukowy zostaną opublikowane w trybie open access w dedykowanym konferencji Eko-Dok numerze czasopisma SN Applied Sciences (Topical Collection) wydawnictwa Springer.

Uwaga:
  • Jedna osoba może być autorem lub współautorem co najwyżej dwóch artykułów.
  • Każdy artykuł będzie opiniowany przez co najmniej dwóch recenzentów.
  • Wydawnictwo Springer zgłosi czasopismo do indeksacji w bazach Web of Science oraz Scopus już w grudniu 2018.
  • Prezentacja referatów (wystąpienie/poster) w języku polskim lub angielskim.