Tematyka Konferencji

Główne zagadnienia Konferencji to:
Technologia wody i ścieków

Ochrona atmosfery

Odnawialne źródła energii

Gospodarka odpadami i gospodarka osadowa

Biotechnologia środowiska

Gospodarka wodna

Wodociągi i kanalizacja

Biologia sanitarna

Hydrologia i meteorologia

Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja

Zapraszamy również do zgłaszania tematów związanych z:
Architektura

 • Architekturą budynku i jej wpływem na kształtowanie mikroklimatu wnętrz
 • Wpływem przeszkleń w budynku na bilans cieplny pomieszczeń
 • Kształtowaniem klimatu w budynkach o specjalnym przeznaczeniu
 • Architekturą budynku i instalacji w środowisku ekstremalnym (np. biegun, przestrzeń kosmiczna)
Budownictwo

 • Certyfikacją energetyczną
 • Budownictwem energooszczędnym i pasywnym
 • Termomodernizacją i termorenowacją obiektów budowlanych
 • Efektywnością energetyczną budynków, jakością powietrza
 • Zrównoważonym rozwojem
 • Inteligentnymi budynkami
 • Budownictwem podziemnym i wodnym
Automatyka

 • Systemami przetwarzania energii
 • Przetwórstwem materiałów
 • Automatyzacją procesów i maszyn wykorzystywanych w inżynierii i ochronie środowiska
 • Budową i konstruowaniem maszyn wykorzystywanych w inżynierii i ochronie środowiska
 • Metodami i systemami monitorowania środowiska
 • Konstrukcją i budową urządzeń w budynkach pasywnych
Chemia

 • Przetwórstwem surowców i gospodarką odpadami
 • Procesami membranowymi
 • Projektowaniem i wyborem aparatury stosowanej w ochronie wód, powietrza i gleby
 • Chemią i biochemią ekologiczną
 • Wytwarzaniem, przetwórstwem i recyklingiem materiałów
 • Analizą chemiczną w kontroli jakości i ochronie środowiska
 • Zastosowaniem chemii w rolnictwie
Geoinżynieria, Górnictwo i Geologia

 • Energią geotermalną i ciepłownictwem geotermalnym
 • Efektywnością energetyczną
 • Optymalizacją zapotrzebowania na surowce i energię
 • Geotechniką
 • Rozwiązaniami w dziedzinie górnictwa i geologii zgodnymi z wymaganiami środowiskowymi
Mechanika i energetyka

 • Maszynami i urządzeniami energetycznymi
 • Chłodnictwem, ciepłownictwem i klimatyzacją
 • Energetyką i ochroną atmosfery
 • Energetyką jądrową
 • Odnawialnymi źródłami energii