Tematyka Konferencji

Konferencja naukowa EKO-DOK jest adresowana głównie do doktorantów i młodych polskich naukowców zajmujących się problematyką szeroko pojętej inżynierii i ochrony środowiska.
  • Technologia wody i ścieków
  • Gospodarka osadowa
  • Gospodarka odpadami
  • Wodociągi i kanalizacja
  • Ochrona atmosfery
  • Biologia i ekologia
  • Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja
  • Odnawialne źródła energii
  • Gospodarka wodna
  • Hydrologia i meteorologia