Terminy organizacyjne

Rejestracja zakończona

18 grudnia 2016


Ostateczny termin przesyłania abstraktów.
Przykład abstraktu można znaleźć w zakładce: do pobrania. Abstrakty należy wysłać w formacie doc na adres konferencja@eko-dok.pl.

31 stycznia 2017


Ostateczny termin nadsyłania pełnych tekstów referatów.
Przykład referatu można znaleźć w zakładce: do pobrania. Referaty należy wysłać w formacie doc na adres: konferencja@eko-dok.pl.

28 lutego 2017


Ostateczny termin nadsyłania podpisanych oświadczeń.
Oświadczenia można znaleźć w zakładce: do pobrania. Podpisane przez wszystkich współautorów oświadczenia należy zeskanować i wysłać na adres:
konferencja@eko-dok.pl

31 marca 2017


Ostateczny termin dokonania opłaty konferencyjnej.
Informacje o płatnościach moźna znaleźć w zakładce: opłata konferencyjna.