Ważne terminy

15.04.2022
  Ostateczny termin rejestracji
  W celu rejestracji należy wypełnić formularz: Rejestracja. W przypadku wyczerpania limitu miejsc (70) pierwszeństwo mają osoby z referatem.
30.04.2022
  Ostateczny termin przyjęcia wpłat
15.05.2022
  Ostateczny termin przesłania pełnego tekstu artykułu
  (bez formatowania pod wymogi czasopisma). Artykuły prosimy przesyłać na adres: konferencja@eko-dok.pl. Przy przesyłaniu prosimy podać listę preferowanych czasopism.
30.05.2022
  Ostateczny termin przesłania rekomendacji Komitetu co do czasopisma
  (rekomendacje będą wysyłane na bieżąco po przesłaniu artykułu).