Terminy organizacyjne

15.12
2017
Ostateczny termin rejestracji.

Rejestracja odbywa się online. W celu rejestracji należy wypełnić formularz.

Uwaga: W przypadku wyczerpania się limitu miejsc rejestracja zostanie zamknięta.
31.01
2018
Ostateczny termin nadsyłania pełnych tekstów referatów.

Formatkę artykułu można znaleźć w zakładce: Informacje dla autorów. Referaty w formacie doc lub docx należy wysłać na adres: konferencja@eko-dok.pl.
28.02
2018
Ostateczny termin nadsyłania podpisanych oświadczeń.

Druk oświadczenia można znaleźć w zakładce: Informacje dla autorów. Oświadczenia podpisane przez wszystkich współautorów w formacie pdf należy wysłać na adres: konferencja@eko-dok.pl.
15.03
2018
Ostateczny termin dokonania opłaty konferencyjnej.

Informacje o płatnościach można znaleźć w zakładce: opłata konferencyjna.