Ważne terminy

28.04.2023
  Ostateczny termin rejestracji
  W celu rejestracji należy wypełnić formularz: Rejestracja.

  W formularzu nalerzy zamieścić streszczenie prezentacji (200-300 wyrazów). Liczba miejsc ograniczona. Organizator zastrzega sobie prawo do kwalifikacji zgłoszeń na podstawie streszczeń.
05.05.2023
  Ostateczny termin potwierdzenia kwalifikacji zgłoszenia na konferencję.
19.05.2023
  Ostateczny termin przyjęcia wpłat
19.05.2023
  Termin przesyłania rekomendacji Komitetu Naukowego co do czasopisma
  (na podstawie streszczenia z formularza zgłoszeniowego).