Uczestnicy

Udział w EKO-DOK 2018 potwierdzili dotychczas przedstawiciele poniższych ośrodków:Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie


Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - PIB


Politechnika Białostocka


Politechnika Gdańska


Politechnika Koszalińska


Politechnika Krakowska


Politechnika Lubelska


Politechnika Łódzka


Politechnika Opolska


Politechnika Poznańska


Politechnika Rzeszowska


Politechnika Śląska w Gliwicach


Politechnika Świętokrzyska w Kielcach


Politechnika Warszawska


Politechnika Wrocławska


Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy


Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie