Uczestnicy

Udział w EKO-DOK 2018 potwierdzili dotychczas przedstawiciele poniższych ośrodków naukowych:Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie


Czeski Instytut Hydrometeorologiczny


Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - PIB


Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN


Instytut Transportu Samochodowego


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu


Politechnika Białostocka


Politechnika Częstochowska


Politechnika Gdańska


Politechnika Koszalińska


Politechnika Krakowska


Politechnika Lubelska


Politechnika Łódzka


Politechnika Opolska


Politechnika Poznańska


Politechnika Rzeszowska


Politechnika Śląska w Gliwicach


Politechnika Świętokrzyska w Kielcach


Politechnika Warszawska


Politechnika Wrocławska


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie


Szkoła Główna Służby Pożarniczej


Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie


Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu


Uniwersytet Łódzki


Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu


Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu


Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu


Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy


Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie


Uniwersytet Zielonogórski


Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas


Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny