Organizatorzy KonferencjiO konferencji

Konferencja naukowa EKO-DOK jest adresowana głównie do doktorantów i młodych polskich naukowców zajmujących się problematyką szeroko pojętej inżynierii i ochrony środowiska. Konferencja posiada ugruntowaną już pozycję i odbywa się cyklicznie od 2005 roku.

Spektrum poruszanych tematów jest bardzo szerokie: od problemów technologii wody i ścieków oraz gospodarki osadowej i odpadami, poprzez zagadnienia związane z sieciami komunalnymi, ochroną atmosfery i ekologistyką, do aspektów zapewnienia komfortu cieplnego w budynkach mieszkalnych oraz ochrony przeciwpowodziowej i gospodarowania zasobami wodnymi.

Głównym celem konferencji jest wymiana doświadczeń i poglądów naukowych przez młode polskie środowisko naukowe, co ma odzwierciedlenie w licznych dyskusjach związanych z prezentowanymi wynikami prac teoretycznych i badawczych.

Uczestnikami Konferencji byli dotychczas przedstawiciele następujących jednostek naukowych:
 • Politechnika Białostocka
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Krakowska
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Opolska
 • Politechnika Rzeszowska
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Świętokrzyska
 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Wrocławska
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Opolski
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Śląski
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Akademia Pomorska
 • Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach
 • Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
 • Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
 • Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach
 • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB
 • Instytut Technologii Eksploatacyjnej PIB
 • Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej PIB