Tom 4

Interdyscyplinarne Zagadnienia w Inżynierii i Ochronie Środowiska. Tom 4
Teodora M. Traczewska, Bartosza Kaźmierczak (Red.). Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2014.

ISBN: 978-83-7493-836-5

SPIS TREŚCI: